Zavezanci, ki poslujejo negotovinsko in nimajo nikoli plačila z gotovino?

Zavezanci, ki poslujejo negotovinsko in nimajo nikoli plačila z gotovino?

Zavezanci, ki poslujejo negotovinsko in nimajo nikoli plačila z gotovino, se jim zgodi, da pa je en račun delno plačan z gotovino. Kako potrdijo ta račun, ki je bil izdan iz navadnega worda, ker so mislili, da bo negotovinsko poravnan. Ne smejo ga stornirat in izdat iz VKR. Ali si morajo za take primere nabavit davčno blagajno?

 

Zavezanec, ki sprejema plačila, ki se v skladu z 2. členom ZDavPR štejejo za gotovinska, in izdaja račune za katere ob izdaji ni znan način plačila, postopa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena ZDavPR:

  • Če račun ni plačan neposredno ob izdaji in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino, lahko zavezanec izda račun brez enkratne identifikacijske oznake računa (EOR).
  • !! Račun mora vsebovati vse ostale predpisane podatke: številko računa v obliki ____-_____- _____, ZOI oznako v tekstovni obliki in v obliki kode, oznako operaterja,…
  • Če je račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa.
  • Davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR) in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu. Če pri zavezancu obstaja možnost, da bo račun plačan z gotovino, mora račune izdajati na način kot je naveden zgoraj. Nadgraditi bo moral programsko opremo za izdajanje računov. Zavezanec računov ne bo mogel izdajati preko Worda.
  • V skrajnem primeru, če zavezanec računa ne bo izdan na način, kot je predviden v sedmem odstavku 7. člena ZDavPR, naj prvotno izdani račun stornira in ga nadomesti z novim. Preko elektronske naprave ali preko VKR bo izdal nov davčno potrjeni račun. Pripominjamo pa, da po mnenju računovodske stroke navedeni način ni popolnoma ustrezen – uporabljal naj bi se izjemoma, ko res ni druge rešitve.

Piše: http://www.fu.gov.si/