Video upute za korištenje fiskalne blagajne - POS Sector

1. Izdavanje računa u POS Sectoru
2. Promjena cijena i dodavanje novih artikala
3. Unos/dodavanje robe na lager
4. Vođenje narudžbi i naplata po stolovima
5. Kraj Smjene, pregled posljednjih računa, promjena načina plaćanja i storniranje računa
6. Dodjela poreznih stopa

1. Izdavanje računa u POS Sectoru

 

0:00:00 Logiranje u program
0:00:15 Izdavanje računa
0:00:25 Brisanje konzumacija s računa
0:00:31 Gotovinska naplata računa
0:00:35 Ispis narudžbe za šank
0:00:39 Ispis narudžbe za kuhinju
0:00:43 Ispis računa za kupca
0:00:54 Dodatni načini plaćanja
0:00:59 Odabir načina plaćanja
0:01:02 Dodjeljivanje popusta na račun
0:01:22 Upis podataka kupca
0:01:27 Dodavanje novog kupca
0:01:52 Lista definiranih kupaca
0:02:06 Ispis A4 računa

2. Promjena cijena i dodavanje novih artikala

 

0:00:04 Uređivanje artikala
0:00:09 Dodavanje glavne kategorije
0:00:15 Dodavanje podkategorije
0:00:19 Dodavanje artikala
0:00:26 Upis naziva i cijene artikla
0:00:32 Promjena slike artikla
0:00:55 Definiranje normativa artikla
0:01:02 Filter za pretragu robe
0:01:02 Upis količine koja se troši

 

3. Unos/dodavanje robe na lager

 

0:00:12 Dodavanje robe na skladište
0:00:19 Unos dobavljača robe
0:00:30 Filter za pretragu robe
0:00:39 Upis količine i nabavne cijene
0:00:56 Unos nove robe u programu
0:01:14 Pregled trenutnog stanja skladišta

 

4. Vođenje narudžbi i naplata po stolovima

 

0:00:15 Uključivanje rada po stolovima
0:00:35 Dodavanje i uređivanje sektora
0:01:16 Rotacija stola
0:02:09 Napomena za kuhinju
0:02:18 Upis popusta na određeni artikal
0:02:32 Pregled i naplata narudžbi
0:03:10 Dijeljenje računa

5. Kraj Smjene, pregled posljednjih računa, promjena načina plaćanja i storniranje računa

 

0:00:04 Dodatne akcije na izdanim računima
0:00:09 Lista izdanih računa
0:00:13 Storniranje selektiranog računa
0:00:21 Promjena načina plaćanja
0:00:37 Kraj smjene
0:00:41 Selektiranje željenog kriterija za ispis kraja

 

6. Dodjela poreznih stopa

 

0:00:07 Ulazak u dio za administraciju artikla
0:00:10 Odabir artikla
0:00:11 Administriranje poreznih grupa
0:00:13 Odabir poreznih stopa