Interni Akt

Interni Akt

Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec interni akt predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa. V internem aktu bo potrebno določiti: oznake poslovnih prostorov, v katerih se bo izvajalo gotovinsko poslovanje oznake blagajn, preko katerih boste davčno potrjevali račune oznake za identifikacijo fizičnih oseb, ki bodo te […]

preberi več
Kako Goljufati z Davčno Blagajno?

Kako Goljufati z Davčno Blagajno?

Tudi če na prvi pogled kaže, da se z davčno blagajno ne da goljufati, vedno obstaja možnost prevar. Vsak poskus goljufije davčnega sistema se prej ali slej odkrije, zato naj bo to jasno že na začetku. Prevara davčnega sistema je kazniva in kršitelj je skladno z zakonom tudi kaznovan. Naj vam naštejemo nekaj primerov: Pravilen […]

preberi več
Davčne Blagajne – Kazni

Davčne Blagajne – Kazni

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi   (1) Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: pri izvajanju postopka potrjevanja računov oziroma […]

preberi več
3 koraki kako izbrati davčno blagajno

3 koraki kako izbrati davčno blagajno

Izbira blagajne je kot obutev, ki jo nosimo vsak dan. Redki so tisti, ki kupijo obutev brez pomerjanja, vse pa nas zanima tudi cena. Želite nositi pretesne čevlje? Na enak način poteka tudi nakup davčne blagajne. Če boste kupili na hitro, brez preverjenih informacij, ki so pomembne in specifične za dejavnost s katero se ukvarjate, […]

preberi več
Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016

Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016

 Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016 Vprašanja in odgovori (dopolnjeno 22. 6. 2015) Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov? Uporabo vezane knjige računov določa 31. […]

preberi več
Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna

Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna

Obvezne sestavine računa – Davčna blagajna Dva načina izdaje računov:  z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter s potrditvijo računa v času njegove izdaje – pridobitev EOR = izpisana na vsakem izdanem računu (izjeme). Kupec bo lahko takoj preveril ali je bil račun potrjen; z uporabo vezane knjige računov (VKR) in naknadnim pošiljanjem podatkov o tako izdanih […]

preberi več
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) Datum sprejetja 20.07.2015 Datum objave 31.07.2015 Datum začetka veljavnosti 01.08.2015 EVA 2015-1611-0048 EPA 0497-VII SOP 2015-01-2372   ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja […]

preberi več
Časovnica uvajanja davčnih blagajn

Časovnica uvajanja davčnih blagajn

ČASOVNICA UVAJANJA DAVČNIH BLAGAJN SEPTEMBER 2015 – Ponudniki storitev, razvijalci opreme in zavezanci lahko od septembra naprej na testnem sistemu preverjajo ustreznost delovanja strojne in programske opreme za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. NOVEMBER 2015 – Pridobitev brezplačnega namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. DECEMBER 2015 – Neobvezna vključitev v sistem davčnega potrjevanja računov. 2. […]

preberi več
22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

Kaj je davčna blagajna? Davčna blagajna je sistem obveščanja Fursa o skoraj vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino. Davčna blagajna pomeni, da boste morali še pred vročitvijo stranki o vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino, obvestiti Furs. Ta bo tudi potrdil vsak tako izdan račun. Kaj šteje za gotovino? Za gotovinsko plačilo šteje vse, kar […]

preberi več
Davčna blagajna za društva

Davčna blagajna za društva

Na Fursu pojasnjujejo, da je društvo, ki v zadnjih 12 mesecih ni preseglo 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa, oproščeno obračunavanja DDV. Vseeno pa bo društvo moralo račune potrjevati prek davčne blagajne, če bo pri gotovinskem poslovanju opravilo dobavo, za katero je treba izdati račun (primeri v nadaljevanju). Za članarino društvu ni treba izdati računa, saj […]

preberi več
Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene avgusta 2015

Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene avgusta 2015

V predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona načrtujemo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme […]

preberi več
Pomembna vprašanja: Davčna blagajna v Sloveniji

Pomembna vprašanja: Davčna blagajna v Sloveniji

Kdo bo zavezanec? Davčne blagajne boste morali imeti vsi, ki poslujete z gotovino in izdajate račune. Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje? Za gotovinsko plačilo štejejo (poleg plačil z bankovci in kovanci ter plačilnimi in posojilnimi karticami) tudi druge oblike plačila, ki niso neposredna nakazila na tekoči račun prejemnika, odprt pri ponudniku plačilnih storitev. Kot […]

preberi več