Poziv za digitalnega potrdila in podatke poslovnega poslovnega prostora

Poziv za digitalnega potrdila in podatke poslovnega poslovnega prostora
  1. Pridobivanje digitalnega potrdila je potrebno urediti preko e-davkov:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

V kolikor imate dostop do e-davkov uredite sami, v nasprotnem primeru ima dostop vaše računovodstvo.

  1. Ko je potrdilo pripravljeno, ga prevzamete z referečno številko in geslom po navodilu pdf v prilogi.
  1. Pridobite vse podatke o vašem poslovnem prostoru.

Podatke o poslovnem prostoru se pridobi na tem naslovu:

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Potrebni so naslednji podatki:

  • davčno številko zavezanca,
  • oznako poslovnega prostora zavezanca,
  • identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
  • naslov poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,
  • vrsto poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru,
  • datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo
  1. Pridobite davčne številke ljudi, ki bodo delali z blagajnami.

Več info o davčnem potrjevanju:

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/