Interni Akt

Interni Akt

Zavezanec mora interni akt sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec interni akt predloži v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa.

 • V internem aktu bo potrebno določiti:
  oznake poslovnih prostorov, v katerih se bo izvajalo gotovinsko poslovanje
 • oznake blagajn, preko katerih boste davčno potrjevali račune
 • oznake za identifikacijo fizičnih oseb, ki bodo te račune izstavljale.
 • določiti način številčenja računov (po prostoru ali po blagajni) in način teka zaporednih številk računov (od1-n. ačo dp 10000-n, …)
 • ali boste za gotovinsko poslovanje uporabljali elektronsko napravo ali vezano knjigo računov.

Akta ni potrebno pošiljati na FURS – potrebno ga je shraniti med internimi akti. Globa za nesprejetje akta: do 75.000,00 EUR.

Vzorec internega akta je pripravil FURS in ga najdete na spodnjih povezavah:

 1.  Interni-akt-fiskalizacija-primer-1 (En poslovni prostor, ena elektronska naprava)
 2. Interni-akt-fiskalizacija-primer-2 (Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni e-napravi za izdajo računov v poslovnem
  prostoru)
 3.  Interni-akt-fiskalizacija-primer-3 (Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem poslovnem prostoru)
 4. Interni-akt-fiskalizacija-primer-4 (Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni e-napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca)