Davčna blagajna za društva

Davčna blagajna za društva

Na Fursu pojasnjujejo, da je društvo, ki v zadnjih 12 mesecih ni preseglo 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa, oproščeno obračunavanja DDV. Vseeno pa bo društvo moralo račune potrjevati prek davčne blagajne, če bo pri gotovinskem poslovanju opravilo dobavo, za katero je treba izdati račun (primeri v nadaljevanju).

Za članarino društvu ni treba izdati računa, saj se od te ne obračunava DDV. A tudi tukaj imamo izjemo – če gre del članarine denimo za organizacijo seminarjev, torej za dejavnost, ki je konkurenca nekomu, ki pa je zavezanec za DDV, je za ta del članarine treba obračunati DDV in je zanjo treba izdati račun. Če pa društvo članom omogoča brezplačno udeležbo na nekem seminarju, brezplačno opravljena storitev ni predmet DDV in računa ni treba izdati. Društvo mora izdati račun tudi za plačilo vadnine, saj je to plačilo za dobavo storitev.

Za prodajo vstopnic bo treba imeti blagajno
Nekaj primerov: Če bo društvo denimo organiziralo prireditev in prodajalo vstopnice, bo moralo za vsako z gotovino ali kartico plačano vstopnico izdati račun ter ga potrditi prek davčne blagajne.
Denimo čebelarsko društvo, ki prodaja med in medico v svojem imenu in za svoj račun, mora za takšne dobave izdati račun. Društvo, identificirano za namene DDV, mora na računu za opravljeno dobavo medu in medice obračunati DDV. Če bo tak račun plačan gotovinsko, bo predmet davčnega potrjevanja, pojasnjujejo na Fursu.

Davčna blagajna je naprava in program

Na Fursu pojasnjujejo, da bo moral zavezanec izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki bo sestavljena iz elektronske naprave, torej blagajne kot strojne opreme, in programske opreme. EOR, to je oznaka, ki jo bo informacijski sistem Fursa dodelil vsakemu računu posebej, je po zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) alfanumeriči zapis, ki se bo programsko generiral v informacijskem sistemu davčnega organa. EOR je potrdilo, da je bil izdani račun prijavljen davčnemu organu, in bo praviloma sestavni del računa, ki ga bo prejel kupec.

Društva si bodo lahko izposojala blagajne
Društva bodo lahko imela skupno davčno blagajno in si jo bodo lahko izposojala glede na svoje potrebe, pravijo na Fursu. Vsako društvo, ki si bo izposodilo blagajno, bo moralo pri izdaji računov uporabljati svoje namensko digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo bo mogoče vložiti prek portala eDavki, kdaj bo to, bo Furs sporočil naknadno. Ob izposoji blagajne bo treba to predhodno pripraviti in nanjo namestiti digitalno potrdilo posameznega društva oziroma bo treba prilagoditi programsko opremo, da bo omogočala izbiro med več različnimi digitalnimi potrdili, ki bodo nameščena na blagajni.

Gasilci ne bodo izjema
Posebne izjeme za humanitarne organizacije in društva niso predvidene, pojasnjujejo na Fursu. Tako je recimo za gasilska društva obvezno vodenje poslovnih knjig in evidenc, in če opravijo dobavo blaga ali storitev, za katero morajo po zakonodaji o DDV izdati račun, ki je delno ali v celoti plačan gotovinsko, bodo morala tak račun davčno potrditi. Če bodo denimo na veselici prodajali pijačo, bodo morali izdati račun prek davčne blagajne.

Povzeto po Finance