Standardna klasifikacija dejavnosti

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
Pridelovanje netrajnih rastlin
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje riža
Pridelovanje riža
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Gojenje trajnih nasadov
Vinogradništvo
Vinogradništvo
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje citrusov
Gojenje citrusov
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Pridelovanje oljnih sadežev
Pridelovanje oljnih sadežev
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Razmnoževanje rastlin
Razmnoževanje rastlin
Živinoreja
Prireja mleka
Prireja mleka
Druga govedoreja
Druga govedoreja
Konjereja
Konjereja
Reja kamel
Reja kamel
Reja drobnice
Reja drobnice
Prašičereja
Prašičereja
Reja perutnine
Reja perutnine
Reja drugih živali
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Mešano kmetijstvo
Mešano kmetijstvo
Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Priprava pridelkov
Priprava pridelkov
Obdelava semen
Obdelava semen
Lovstvo
Lovstvo
Lovstvo
Gozdarstvo
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Sečnja
Sečnja
Sečnja
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Storitve za gozdarstvo
Storitve za gozdarstvo
Storitve za gozdarstvo
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
Ribištvo
Morsko ribištvo
Morsko ribištvo
Sladkovodno ribištvo
Sladkovodno ribištvo
Gojenje vodnih organizmov
Gojenje morskih organizmov
Gojenje morskih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
Gojenje sladkovodnih organizmov
RUDARSTVO
Pridobivanje premoga
Pridobivanje črnega premoga
Pridobivanje črnega premoga
Pridobivanje črnega premoga
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Pridobivanje surove nafte
Pridobivanje surove nafte
Pridobivanje surove nafte
Pridobivanje zemeljskega plina
Pridobivanje zemeljskega plina
Pridobivanje zemeljskega plina
Pridobivanje rud
Pridobivanje železove rude
Pridobivanje železove rude
Pridobivanje železove rude
Pridobivanje rud neželeznih kovin
Pridobivanje uranove in torijeve rude
Pridobivanje uranove in torijeve rude
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
Pridobivanje rudnin in kamnin
Pridobivanje kamna, peska in gline
Pridobivanje kamna
Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
Pridobivanje šote
Pridobivanje šote
Pridobivanje soli
Pridobivanje soli
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
Storitve za rudarstvo
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
Storitve za drugo rudarjenje
Storitve za drugo rudarjenje
Storitve za drugo rudarjenje
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
Proizvodnja živil
Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
Proizvodnja perutninskega mesa
Proizvodnja perutninskega mesa
Proizvodnja mesnih izdelkov
Proizvodnja mesnih izdelkov
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Predelava in konzerviranje krompirja
Predelava in konzerviranje krompirja
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
Proizvodnja olja in maščob
Proizvodnja olja in maščob
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
Predelava mleka
Mlekarstvo in sirarstvo
Mlekarstvo in sirarstvo
Proizvodnja sladoleda
Proizvodnja sladoleda
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Mlinarstvo
Mlinarstvo
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
Proizvodnja testenin
Proizvodnja testenin
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
Proizvodnja sladkorja
Proizvodnja sladkorja
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
Predelava čaja in kave
Predelava čaja in kave
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
Proizvodnja krmil
Proizvodnja krmil
Proizvodnja hrane za hišne živali
Proizvodnja hrane za hišne živali
Proizvodnja pijač
Proizvodnja pijač
Proizvodnja žganih pijač
Proizvodnja žganih pijač
Proizvodnja vina iz grozdja
Proizvodnja vina iz grozdja
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
Proizvodnja piva
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja slada
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Tkanje tekstilij
Tkanje tekstilij
Tkanje tekstilij
Dodelava tekstilij
Dodelava tekstilij
Dodelava tekstilij
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja preprog
Proizvodnja preprog
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
Proizvodnja oblačil
Proizvodnja oblačil, razen krznenih
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
Proizvodnja spodnjega perila
Proizvodnja spodnjega perila
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
Proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja krznenih izdelkov
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
Proizvodnja nogavic
Proizvodnja nogavic
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov
Strojenje in dodelava usnja in krzna
Strojenje in dodelava usnja in krzna
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
Proizvodnja obutve
Proizvodnja obutve
Proizvodnja obutve
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
Proizvodnja sestavljenega parketa
Proizvodnja sestavljenega parketa
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona
Proizvodnja vlaknin
Proizvodnja vlaknin
Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Proizvodnja tapet
Proizvodnja tapet
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Tiskarstvo in z njim povezane storitve
Tiskanje časopisov
Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
Proizvodnja koksa
Proizvodnja koksa
Proizvodnja koksa
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja naftnih derivatov
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki
Proizvodnja tehničnih plinov
Proizvodnja tehničnih plinov
Proizvodnja barvil in pigmentov
Proizvodnja barvil in pigmentov
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja razstreliv
Proizvodnja razstreliv
Proizvodnja sredstev za lepljenje
Proizvodnja sredstev za lepljenje
Proizvodnja eteričnih olj
Proizvodnja eteričnih olj
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Proizvodnja umetnih vlaken
Proizvodnja umetnih vlaken
Proizvodnja umetnih vlaken
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih surovin
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz gume
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja plastičnih izdelkov
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
Proizvodnja ravnega stekla
Proizvodnja ravnega stekla
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
Proizvodnja votlega stekla
Proizvodnja votlega stekla
Proizvodnja steklenih vlaken
Proizvodnja steklenih vlaken
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja ognjevzdržne keramike
Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
Proizvodnja sanitarne keramike
Proizvodnja sanitarne keramike
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
Proizvodnja druge tehnične keramike
Proizvodnja druge tehnične keramike
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
Proizvodnja cementa, apna, mavca
Proizvodnja cementa
Proizvodnja cementa
Proizvodnja apna in mavca
Proizvodnja apna in mavca
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
Proizvodnja sveže betonske mešanice
Proizvodnja sveže betonske mešanice
Proizvodnja malte
Proizvodnja malte
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Obdelava naravnega kamna
Obdelava naravnega kamna
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja brusilnih sredstev
Proizvodnja brusilnih sredstev
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
Druga primarna predelava železa in jekla
Hladno vlečenje profilov
Hladno vlečenje profilov
Hladno valjanje traku
Hladno valjanje traku
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
Hladno vlečenje žice
Hladno vlečenje žice
Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin
Proizvodnja plemenitih kovin
Proizvodnja plemenitih kovin
Proizvodnja aluminija
Proizvodnja aluminija
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
Proizvodnja bakra
Proizvodnja bakra
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
Proizvodnja jedrskega goriva
Proizvodnja jedrskega goriva
Livarstvo
Litje železa
Litje železa
Litje jekla
Litje jekla
Litje lahkih kovin
Litje lahkih kovin
Litje drugih neželeznih kovin
Litje drugih neželeznih kovin
Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Proizvodnja orožja in streliva
Proizvodnja orožja in streliva
Proizvodnja orožja in streliva
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija
Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin
Površinska obdelava in prekrivanje kovin
Prekrivanje kovin s kovino
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Mehanska obdelava kovin
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
Proizvodnja ključavnic, okovja
Proizvodnja ključavnic, okovja
Proizvodnja orodja
Proizvodnja ročnega orodja
Proizvodnja orodja za stroje
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
Proizvodnja elektronskih komponent in plošč
Proizvodnja elektronskih komponent
Proizvodnja elektronskih komponent
Proizvodnja elektronskih plošč
Proizvodnja elektronskih plošč
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja komunikacijskih naprav
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav, proizvodnja ur
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
Proizvodnja ur
Proizvodnja ur
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
Proizvodnja električnih naprav
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja gospodinjskih naprav
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja drugih električnih naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
Proizvodnja strojev za splošne namene
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
Proizvodnja pip in ventilov
Proizvodnja pip in ventilov
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
Proizvodnja drugih naprav za splošne namene
Proizvodnja peči in gorilnikov
Proizvodnja peči in gorilnikov
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
Proizvodnja obdelovalnih strojev
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene
Proizvodnja metalurških strojev
Proizvodnja metalurških strojev
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja motornih vozil
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Gradnja ladij in čolnov
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja drugih vozil
Proizvodnja motornih koles
Proizvodnja motornih koles
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
Proizvodnja pohištva
Proizvodnja pohištva
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
Proizvodnja žimnic
Proizvodnja žimnic
Proizvodnja drugega pohištva
Proizvodnja drugega pohištva
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
Kovanje kovancev
Kovanje kovancev
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja bižuterije
Proizvodnja bižuterije
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja glasbil
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja športne opreme
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
Druge predelovalne dejavnosti
Proizvodnja metel in krtač
Proizvodnja metel in krtač
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Popravila in montaža strojev in naprav
Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav
Popravila električnih naprav
Popravila električnih naprav
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Oskrba z električno energijo
Proizvodnja električne energije
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
Druga proizvodnja električne energije
Prenos električne energije
Prenos električne energije
Distribucija električne energije
Distribucija električne energije
Trgovanje z električno energijo
Trgovanje z električno energijo
Oskrba s plinastimi gorivi
Proizvodnja plina
Proizvodnja plina
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Oskrba s paro in vročo vodo
Oskrba s paro in vročo vodo
Oskrba s paro in vročo vodo
OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Ravnanje z odplakami
Ravnanje z odplakami
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanje z odpadki
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Pridobivanje sekundarnih surovin
Demontaža odpadnih naprav
Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
GRADBENIŠTVO
Gradnja stavb
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja inženirskih objektov
Gradnja cest in železnic
Gradnja cest
Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Gradnja drugih inženirskih objektov
Gradnja vodnih objektov
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Specializirana gradbena dela
Pripravljalna dela na gradbišču
Rušenje objektov
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje pri gradnjah
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Zaključna gradbena dela
Fasaderska in štukaterska dela
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Oblaganje tal in sten
Steklarska in pleskarska dela
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Druga zaključna gradbena dela
Krovstvo in druga specializirana gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Druga specializirana gradbena dela
Druga specializirana gradbena dela
TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
Trgovina z motornimi vozili
Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi vozili
Trgovina z drugimi motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
Posredništvo
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
Trgovina na debelo z živimi živalmi
Trgovina na debelo z živimi živalmi
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
Trgovina na debelo s kožami, usnjem
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
Trgovina na debelo s pijačami
Trgovina na debelo s pijačami
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
Trgovina na debelo z urami in nakitom
Trgovina na debelo z urami in nakitom
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
Trgovina na debelo s stroji, napravami, opremo
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
Druga specializirana trgovina na debelo
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Nespecializirana trgovina na debelo
Nespecializirana trgovina na debelo
Nespecializirana trgovina na debelo
Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi
Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
Trgovina na drobno v cvetličarnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
PROMET IN SKLADIŠČENJE
Kopenski promet, cevovodni transport
Železniški potniški promet
Železniški potniški promet
Železniški potniški promet
Železniški tovorni promet
Železniški tovorni promet
Železniški tovorni promet
Drug kopenski potniški promet
Mestni in primestni kopenski potniški promet
Mestni in primestni kopenski potniški promet
Obratovanje taksijev
Obratovanje taksijev
Drug kopenski potniški promet
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Obratovanje žičnic
Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost
Cestni tovorni promet
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Selitvena dejavnost
Cevovodni transport
Cevovodni transport
Cevovodni transport
Vodni promet
Pomorski potniški promet
Pomorski potniški promet
Pomorski potniški promet
Pomorski tovorni promet
Pomorski tovorni promet
Pomorski tovorni promet
Potniški promet po celinskih vodah
Potniški promet po celinskih vodah
Potniški promet po celinskih vodah
Tovorni promet po celinskih vodah
Tovorni promet po celinskih vodah
Tovorni promet po celinskih vodah
Zračni promet
Potniški zračni promet
Potniški zračni promet
Potniški zračni promet
Tovorni zračni in vesoljski promet
Tovorni zračni promet
Tovorni zračni promet
Vesoljski promet
Vesoljski promet
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
Skladiščenje
Skladiščenje
Skladiščenje
Spremljajoče prometne dejavnosti
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Pretovarjanje
Pretovarjanje
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Poštna in kurirska dejavnost
Izvajanje univerzalne poštne storitve
Izvajanje univerzalne poštne storitve
Izvajanje univerzalne poštne storitve
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druga poštna in kurirska dejavnost
Druga poštna in kurirska dejavnost
GOSTINSTVO
Gostinske nastanitvene dejavnosti
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Počitniški domovi in letovišča
Turistične kmetije s sobami
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Dejavnost avtokampov, taborov
Dejavnost avtokampov, taborov
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost strežbe jedi in pijač
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Turistične kmetije brez sob
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
Priložnostna priprava in dostava jedi
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Strežba pijač
Strežba pijač
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
Založništvo
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
Izdajanje knjig
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo založništvo
Izdajanje programja
Izdajanje računalniških iger
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Drugo izdajanje programja
Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
Filmska in video dejavnost
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska in televizijska dejavnost
Radijska dejavnost
Radijska dejavnost
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Telekomunikacijske dejavnosti
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Računalniško programiranje
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Druge informacijske dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje
Dejavnost tiskovnih agencij
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Drugo informiranje
FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Denarno posredništvo
Centralno bančništvo
Centralno bančništvo
Drugo denarno posredništvo
Drugo denarno posredništvo
Dejavnost holdingov
Dejavnost holdingov
Dejavnost holdingov
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Dejavnost finančnega zakupa
Dejavnost finančnega zakupa
Drugo kreditiranje
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
Dejavnost zavarovanja
Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Dejavnost pozavarovanja
Dejavnost pozavarovanja
Dejavnost pozavarovanja
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost pokojninskih skladov
Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Upravljanje finančnih trgov
Upravljanje finančnih trgov
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Vrednotenje tveganja in škode
Vrednotenje tveganja in škode
Dejavnost zavarovalniških agentov
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Upravljanje finančnih skladov
Upravljanje finančnih skladov
Upravljanje finančnih skladov
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Poslovanje z nepremičninami
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Pravne in računovodske dejavnosti
Pravne dejavnosti
Pravne dejavnosti
Odvetništvo
Notariat
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost uprav podjetij
Podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Oglaševanje in raziskovanje trga
Oglaševanje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Fotografska dejavnost
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Prevajanje in tolmačenje
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Veterinarstvo
Veterinarstvo
Veterinarstvo
Veterinarstvo
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
Dajanje v najem in zakup
Dajanje motornih vozil v najem in zakup
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Zaposlovalne dejavnosti
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Posredovanje začasne delovne sile
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Druga oskrba s človeškimi viri
Druga oskrba s človeškimi viri
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
Varovanje
Varovanje
Varovanje
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Poizvedovalne dejavnosti
Poizvedovalne dejavnosti
Poizvedovalne dejavnosti
Dejavnost oskrbe stavb in okolice
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Čiščenje
Splošno čiščenje stavb
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
Pisarniške dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Dejavnost klicnih centrov
Dejavnost klicnih centrov
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
Pakiranje
Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti
Splošna dejavnost javne uprave
Splošna dejavnost javne uprave
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost
Urejanje zunanjih zadev
Urejanje zunanjih zadev
Obramba
Obramba
Sodstvo
Sodstvo
Dejavnosti za javni red in varnost
Dejavnosti za javni red in varnost
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Dejavnost obvezne socialne varnosti
Dejavnost obvezne socialne varnosti
Dejavnost obvezne socialne varnosti
IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Posrednješolsko izobraževanje
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Dejavnost vozniških šol
Dejavnost vozniških šol
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Zdravstvo
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge dejavnosti za zdravje
Druge dejavnosti za zdravje
Alternativne oblike zdravljenja
Druge zdravstvene dejavnosti
Socialno varstvo z nastanitvijo
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Socialno varstvo brez nastanitve
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Dejavnost invalidskih podjetij
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Dnevno varstvo otrok
Dnevno varstvo otrok
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Umetniško uprizarjanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
Dejavnost knjižnic in arhivov
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Prirejanje iger na srečo
Prirejanje iger na srečo
Prirejanje iger na srečo
Dejavnost igralnic
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
Športne dejavnosti
Obratovanje športnih objektov
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Dejavnost športnih klubov
Obratovanje fitnes objektov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za prosti čas
Dejavnost zabaviščnih parkov
Dejavnost zabaviščnih parkov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost marin
Dejavnost smučarskih centrov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
DRUGE DEJAVNOSTI
Dejavnost članskih organizacij
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost sindikatov
Dejavnost sindikatov
Dejavnost sindikatov
Dejavnost drugih članskih organizacij
Dejavnost verskih organizacij
Dejavnost verskih organizacij
Dejavnost političnih organizacij
Dejavnost političnih organizacij
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Dejavnost invalidskih organizacij
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
Popravila komunikacijskih naprav
Popravila komunikacijskih naprav
Popravila izdelkov za široko rabo
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
Popravila obutve in usnjene galanterije
Popravila obutve in usnjene galanterije
Popravila pohištva
Popravila pohištva
Popravila ur in nakita
Popravila ur in nakita
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
Druge storitvene dejavnosti
Druge storitvene dejavnosti
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
Frizerska dejavnost
Kozmetična in pedikerska dejavnost
Pogrebna dejavnost
Pogrebna dejavnost
Dejavnosti za nego telesa
Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles