Pregled izdanih računov

 

V primeru potrebe pregleda izdanih računov je postopek sledeči:

 

 

Navodilo:
Pregled zadnjih izdanih računov dobite tako, da kliknete na tretjo ikono zgoraj (oblika papirja) in dobili boste popis vseh izdanih računov v dnevu.