Finančna preiskava pri prodaji deleža družbe in odmera davka od nenapovedanih dohodkov

Finančna preiskava pri prodaji deleža družbe in odmera davka od nenapovedanih dohodkov

Odmerjena davčna obveznost v znesku 1.028.656,15 EUR.

V finančni preiskavi je bila ugotovljeno, da je bila prodaja deleža izvedena navidezno, izplačila pa so imela značaj prikritega izplačila dobička, ki ga zavezanec za davek ni napovedal in zanj niso bile obračunane dajatve. Finančna uprava RS je v tem postopku odmerila davčno obveznost v znesku 1.028.656,15 EUR.

Zavezanec za davek – fizična oseba je na podlagi notarskega zapisa leta 2007 odsvojil večinski delež v pravni osebi, ki jo poimenujemo družba A d.o.o.. Delež je pridobila pravna oseba, ki jo poimenujemo družba B d.o.o. po ceni 20.000.000,00 EUR. Kupnina za pridobljeni delež je bila nakazana v letu 2009 v znesku 1.700.000 EUR zavezancu za davek – fizični osebi. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bila prodaja deleža izvedena navidezno, izplačila pa so imela značaj prikritega izplačila dobička, ki ga zavezanec za davek ni napovedal in zanj niso bile obračunane dajatve.

V postopku nadzora se je za izračun davčne osnove  za davek po 68. a členu ZDavP-2 uporabila indirektna metoda denarnega toka. S to metodo se je na eni strani ugotavljal prejeti denar (torej obdavčljivi dohodki in dohodki, od katerih se davek ne plača) in na drugi strani izdani denar (trošenje) za zavezanca za davek – fizične osebe za  obdobje 1. 1. 2004 – 31. 12. 2013. Davčna osnova je razlika med vsoto prejema denarja in vsoto izdaje denarja. Finančna uprava RS je na tej osnovi odmerila davčno obveznost v znesku 1.028.656,15 EUR.

Piše: http://www.fu.gov.si/