Kako zavezanec izdaja račune če nima interneta?

Kako zavezanec izdaja račune, če nima interneta oziroma GPRS in zato ni možna vzpostavitev elektronske povezave?

Če zavezanec opravlja dejavnost ali del dejavnosti v poslovnem prostoru, ki se nahaja na območju, na katerem ni mogoče vzpostaviti elektronske povezave preko internet, ker ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS in zato ni mogoča izmenjava podatkov z davčnim organom, dokler ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave, izdaja račune pri gotovinskem poslovanju v tem delu dejavnosti z uporabo vezane knjige računov v skladu z 31. a členom ZDavP-2.

Zavezanec bo moral v navedenem primeru davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o izdanih računih z uporabo vezane knjige računov v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa, in sicer bo podatke vnesel v obrazec za sporočanje podatkov na spletnem portalu Finančne uprave RS eDavki. Zavezanec kupcu v tem primeru ne bo izročil še enega računa z enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR).

Piše: http://www.fu.gov.si/