Ali so davčne blagajne že obvezne?

Ne. Davčne blagajne se bodo po ZDavPR začele uporabljati 2. januarja 2016. Za zavezance, ki se bodo v prehodnem obdobju 2 let odločili, da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov, bo uporaba davčnih blagajn obvezna s 1. januarjem 2018. Piše: http://www.fu.gov.si/

preberi več

Kako delo z zaslonom na dotik izboljša hitrost dela?

Kreativnost je več kot le to, da ste drugačni, težje pa je ponuditi preprost, logičen in lep dizajn. Lastnikom restavracij in barov, ki želijo uporabljati zaslon na dotik priporočamo, da si pogledajo našo davčno blagajno in jo  preizkusijo. Tudi če ne želite uporabljati zaslona na dotik, še vedno uporabljate POS Sector program (blagajne ). Dizajniran […]

preberi več

Ali je plačilo računov, ki jih kupec plača z UPN pri veletrgovcu, gotovinsko ali negotovinsko plačilo?

Ali je plačilo računov, ki jih kupec plača z UPN veletrgovcu, gotovinsko ali negotovinsko plačilo? velja enaka razlaga in uporaba ZDavPR kot za ostale izvajalce plačilnih storitev v Sloveniji? Za namene ZDavPR se šteje plačilo računa s položnico oziroma z UPN (univerzalnim plačilnim nalogom), ki ga kupci opravijo veletrgovcu (npr, Tuš, Spar in drugi…), namesto […]

preberi več

Podprti operativni sistemi in hardware

Ali že imate računalnik v svoji restavraciji, lokalu in se sprašujete  le tega uporabljate za delo z našim  POS Sector programom? Ali pa morda nameravate kupiti nov računalnik, tablični računalnik? Mi ne prodajamo hardwarea, mi prodajamo software, torej program, ki pa je programiran oz. dizajniran za vsak hardware! Celotno opremo oz. hardware  nabavite preko naši […]

preberi več

Kdaj se občinska blagajna šteje za ponudnika plačilnih storitev?

Občinska blagajna je ponudnik plačilnih storitev, če je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, kot plačilna institucija v skladu z 21. čl. ZPlaSS. Če občinska blagajna glede sprejema plačil računov, deluje kot zastopnik, ki v imenu in za račun upnika sprejemajo plačila dolžnikov na način, da se plačilo pri občinski blagajni šteje kot […]

preberi več

Kako se FURS pripravlja na uvedbo sistema davčnih blagajn?

Na Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) se na uvedbo davčnih blagajn zelo intenzivno pripravljamo že več mesecev. Z Ministrstvom za finance smo aktivno sodelovali pri pripravi zakonodaje in podzakonskih aktov. Ves čas intenzivno sodelujemo tudi z zbornicami in ostalimi deležniki. Vzporedno tečejo tudi vse aktivnosti za samo implementacijo zakonodaje. Glede na predvideno časovnico […]

preberi več

Kako davčna blagajna kontrolira delo vašega osebja

Pred vsakim delom se mora vaš natakar prijaviti s svojim geslom v davčno blagajno, da bi vnašal kakršnekoli podatke naročila. Za postopke prijave imate možnost uporabe magnetne kartice, vnos gesla, ki se ga prej ustvari za vsakega zaposlenega. Če vi tako želite, se načinu dela s prijavo v blagajno  izognete, kar pa ne priporočamo, saj […]

preberi več

Davčni zavezanec sprašuje glede pravilnega navajanja opisa storitev na računu, ki ga opravi npr. mehanična delavnica ali odvetnik.

Davčni zavezanec opravlja avtomehanične storitve, kar lahko zajema npr. menjavo motornega olja, menjavo pnevmatik, redni servis, ipd. Sprašujete, ali lahko račun vsebuje samo postavko »avtomehanične storitve«, kar lahko zajema opravljeno storitev skupaj s porabljenim materialom ali je vedno treba podrobno razčleniti opravljeno storitev in ali lahko račun vsebuje postavko »avtomehanične storitve« in posebej naveden porabljen […]

preberi več

Kaj je vsebina ZDavPR?

ZDavPR ureja: obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za zdajo računov, tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene preverjanja zakonitosti […]

preberi več

Preprečite kraje in zaščitite svoj prisluženi denar

Kraje v gostinstvu so veliki problem! Kaj lahko naredite v zvezi s tem? S pomočjo novih tehnoloških rešitev vodja ali lastnik lokala končno identificira natakarje oz. osebje, ki jim odtujujejo njihov prisluženi denar in preprečijo, da bi se to dogajalo v bodoče. Če vaše osebje uporablja pri vsakodnevnem delu in uporablja vnaprej definirane procedure, boste […]

preberi več

Kako zavezanec izdaja račune če nima interneta?

Kako zavezanec izdaja račune, če nima interneta oziroma GPRS in zato ni možna vzpostavitev elektronske povezave? Če zavezanec opravlja dejavnost ali del dejavnosti v poslovnem prostoru, ki se nahaja na območju, na katerem ni mogoče vzpostaviti elektronske povezave preko internet, ker ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS in zato ni mogoča izmenjava podatkov z […]

preberi več

Kakšen sistem davčnih blagajn imamo v Sloveniji?

Po ZDavPR se uvajajo davčne blagajne v obliki postopka davčnega potrjevanja računa pri FURS v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn se blagajne zavezancev preko spleta povežejo s centralnim informacijskim sistemom FURS, ki potrdi ter shrani podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov […]

preberi več

Preprečite kraje s pomočjo modula za kontrolo blaga in zalog

Z možnostjo izvajanja vsakodnevne inventure boste v svojem lokalu preprečili odtujevanje blaga in imeli kontrolo nad nabavo , prodajo in zalogami blaga. Da bi razpolagali z vedno aktualnimi in točnimi podatki je vse kar morate storiti to, da pravilno vnesete normative porabe za svoje artikle v program (blagajne). Ko kreirate in vnašate normative morate biti […]

preberi več

Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov

Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov za dobave iz dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki v povezavi z dobavami, opravljenimi na podlagi odloka za družbi javno podjetje A in javno podjetje V skladu s 3. točko drugega odstavka 3. člena ZDavPR so računi za dobave iz dejavnosti iz skupine E 36 Oskrba […]

preberi več