Ali so že sprejeti in objavljeni podzakonski predpisi?

Da. Iz ZDavPR izhaja, da mora minister izdati podzakonski predpis najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi zakona. Zakon je začel veljati 1. avgusta 2015. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil objavljen v Uradnem listu št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015. Piše: http://www.fu.gov.si/

preberi več

Uvedba davčne blagajne – obveznosti za kupce

Uvedba davčne blagajne prinaša določene obveznosti tudi za kupce. Ti bodo morali namreč račun obvezno prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Na to dolžnost bodo kupce opozarjale tudi obvestila zelene barve, ki bodo morala biti izobešena v poslovnem prostoru na vidnem mestu.    

preberi več

Kaj ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?

Pravilnik določa: tehnične zahteve za elektronsko poslovanje vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila (šesti odstavek 4. člena ZDavPR ter 2. in 3. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov); način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa – EOR (osmi odstavek 5. člena ZDavPR in 4. člen Pravilnika o […]

preberi več

Tehnična pomoč in podpora je dostopna 24 ur na dan!

Vam je znana situacija, ko imate v lokalu veliko gnečo, natakar pa ima probleme s sistemom za izdajo računov? Mi smo tu da vam ta problem rešimo, ko je vzrok nepravilno ravnanje z davčno blagajno. Naša spletna podpora je na razpolago 24 ur dnevno. Rešili bomo vsak problem najkasneje v 4 urah. Vse kar morate […]

preberi več

Kdo bo po ZDavPR zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov?

Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je vsaka oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki mora izdati račun pri gotovinskem poslovanju za dobavo blaga ali storitev, opravljeno na ozemlju Slovenije, saj praviloma velja, da v primerih, ko je kraj obdavčitve Slovenija, veljajo slovenski predpisi glede obveznosti izdaje […]

preberi več

Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino?

»Plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila. »Račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, […]

preberi več

Ali v Sloveniji obstajajo izjeme iz zavezanosti postopka potrjevanja računa?

Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov. Torej tisti, ki jim ni treba: izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali voditi poslovnih knjig in evidenc […]

preberi več

Ali je zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov tudi davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža/prebivališča, če na ozemlju Slovenije opravi dobavo blaga ali storitev, plačano z gotovino?

Da, če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža/prebivališča, na ozemlju Slovenije pa opravi dobavo blaga oziroma storitev, zaradi katere se mora v skladu z DDV zakonodajo tudi identificirati za namene DDV v Sloveniji, ob pogoju, da je dobava plačana z gotovino, razen v primeru dobav, za katere so določene izjeme iz zavezanosti postopka potrjevanja […]

preberi več

Ali bo moral zavezanec za davčno blagajno dobiti uporabniško ime, certifikat ali kaj podobnega, ki ga bo uporabljal ob priklopu na sistem? Kaj je namensko digitalno potrdilo?

Zavezanec bo moral pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo. Za izvajanje postopka potrjevanja računov zavezanec uporabi namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac, ki vsebuje naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu. Navedena namenska digitalna potrdila se izdajajo po standardu X.509V3 v […]

preberi več

Kakšen tip davčne blagajne odgovarja vašemu poslovanju?

V tem času imate na razpolago ogromno ponudbo davčnih blagajn, prepričani pa smo, da je POS Sector davčna blagajna najboljša izbira za vas zaradi širokega spektra možnosti, ki vam jih ponuja. Najbolj enostaven način za izbiro blagajne je, da napišete seznam prioritetnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati. Ta seznam  bo precej olajšal izbiro. Za primer […]

preberi več

Ali je treba za naročnino na časopis oziroma periodični tisk izdati račun ali je za tako naročnino možna izjema od obveznosti izdajanja računov po DDV zakonodaji?

Izjema od obveznosti izdajanja računov za prodajo periodičnega tiska po drugem odstavku 143. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 se nanaša na prodajo posameznega izvoda periodičnega tiska stranki/kupcu (na primer prodaja posameznih izvodov časopisa (periodičnega tiska) stranki/kupcu na prodajnih mestih). Za naročnino na časopis je po DDV zakonodaji treba izdati račun in ga davčno potrditi, če […]

preberi več

Kaj lahko pričakujete od davčne blagajne?

Tudi če nimate nobenih izkušenj z registrskimi blagajnami ali POS programom, ga boste z lahkoto uporabljali in to takoj! POS Sector za bare in restavracije je pos – registrska blagajna, ki je bil primarno namenjen gostinskim objektom, da bi zadovoljil vse specifične zahteve tem vrstam storitev. Je zelo enostaven, zato se naši uporabniki z njim seznanijo brez […]

preberi več

Ali je treba davčno potrditi račun, ki ga kupec plača z interno kartico, ki služi le evidentiranju števila obrokov, plačilo računa pa je predmet kompenzacije?

Podjetje ima svoj prehramben obrat in ob prevzemu malice zaposlenemu izda račun po DDV zakonodaji. Za evidentiranje pravice do prehrane (malice) v tekočem mesecu imajo zaposleni interne kartice, na katerih ni vrednosti dobroimetja, ampak je le ta namenjena zagotavljanju evidence o dejanski porabi prehrane (malice) v tekočem mesecu. Podjetje v poslovnih knjigah mesečno ugotovi in […]

preberi več

Analiza poslovanja s pomočjo davčne blagajne

Ste utrujeni od stalni preračunavanj glede poslovanja? Ste nejevoljni, ko morate spet pripraviti primerjavo podatkov, ki odražajo poslovanje vašega gostinskega objekta v določenih časovnih intervalih? S pomočjo POS Sector-ja lahko vedno in tekoče ter na zelo enostaven način spremljate poslovanje dela s pomočjo grafov in številskih vrednostmi, ki jasno prikazujejo stanje vašega poslovanja in vam […]

preberi več