Kaj je vsebina ZDavPR?

ZDavPR ureja: obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, izvajanje postopka potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, rok za zdajo računov, tehnične zahteve, obveznost zadržanja izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca, obdelavo podatkov za namene preverjanja zakonitosti […]

preberi več

Preprečite kraje in zaščitite svoj prisluženi denar

Kraje v gostinstvu so veliki problem! Kaj lahko naredite v zvezi s tem? S pomočjo novih tehnoloških rešitev vodja ali lastnik lokala končno identificira natakarje oz. osebje, ki jim odtujujejo njihov prisluženi denar in preprečijo, da bi se to dogajalo v bodoče. Če vaše osebje uporablja pri vsakodnevnem delu in uporablja vnaprej definirane procedure, boste […]

preberi več

Kako zavezanec izdaja račune če nima interneta?

Kako zavezanec izdaja račune, če nima interneta oziroma GPRS in zato ni možna vzpostavitev elektronske povezave? Če zavezanec opravlja dejavnost ali del dejavnosti v poslovnem prostoru, ki se nahaja na območju, na katerem ni mogoče vzpostaviti elektronske povezave preko internet, ker ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS in zato ni mogoča izmenjava podatkov z […]

preberi več

Kakšen sistem davčnih blagajn imamo v Sloveniji?

Po ZDavPR se uvajajo davčne blagajne v obliki postopka davčnega potrjevanja računa pri FURS v postopku izdaje računa pri gotovinskem poslovanju. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn se blagajne zavezancev preko spleta povežejo s centralnim informacijskim sistemom FURS, ki potrdi ter shrani podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov […]

preberi več

Preprečite kraje s pomočjo modula za kontrolo blaga in zalog

Z možnostjo izvajanja vsakodnevne inventure boste v svojem lokalu preprečili odtujevanje blaga in imeli kontrolo nad nabavo , prodajo in zalogami blaga. Da bi razpolagali z vedno aktualnimi in točnimi podatki je vse kar morate storiti to, da pravilno vnesete normative porabe za svoje artikle v program (blagajne). Ko kreirate in vnašate normative morate biti […]

preberi več

Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov

Razlaga izjeme po ZDavPR od obveznosti davčnega potrjevanja računov za dobave iz dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki v povezavi z dobavami, opravljenimi na podlagi odloka za družbi javno podjetje A in javno podjetje V skladu s 3. točko drugega odstavka 3. člena ZDavPR so računi za dobave iz dejavnosti iz skupine E 36 Oskrba […]

preberi več

Stroški bodo odvisni od opreme, ki jo zavezanec že ima

Kdo ne bo imel izdatkov? Po najnovejših ocenah ministrstva za finance bodo imeli zavezanci, ki za izdajanje računov že zdaj uporabljajo tako imenovane virtualne  davčne blagajne − torej elektronske naprave s programi, ki zagotavljajo sledi o posegih v podatke o prometu − ob uveljavitvi novega sistema od deset do 30 evrov stroškov.  zavezancu, ki bo […]

preberi več

Koliko bo stalo posodabljanje, nova aplikacija za podjetnike, ki bo ustrezna za vključitev v sistem davčnih blagajn?

Sistem blagajn, ki ga uvajamo, je najcenejši od vseh obstoječih sistemov. V velikem delu namreč omogoča uporabo obstoječe strojne opreme (računalniki, tablice, pametni telefoni, registrske blagajne z internetno povezavo – mobilni internet). Večina zavezancev, ki ima z vzdrževalci blagajn sklenjene vzdrževalne pogodbe, stroškov z nadgradnjo ne bo imela – mobilni internet. Na trgu že danes […]

preberi več

Ali ZDavPR upošteva razlike med zavezanci?

V ZDavPR je upoštevano načelo sorazmernosti določanju novih obveznosti za zavezance tako, da lahko ti v prehodnem obdobju dveh let samostojno odločajo o načinu izdaje računov gotovinskem poslovanju. Zavezancem oziroma njihovim poslovnim enotam z manjšim obsegom gotovinskega poslovanja je omogočen poenostavljen način izdaje in potrjevanja računov davčnem organu, ki je zanje stroškovno ugodnejši, vendar zahteva […]

preberi več

Kdaj bo potrebno imeti davčno blagajno?

Vlada je potrdila predlog zakona, ki bo podlaga za uvedbo davčnih blagajn. Sistem naj bi uvedli 2. januarja 2016. Sistem bo po predlogu zaživel z 2. januarjem 2016. Predvideno je dveletno prehodno obdobje, torej do konca leta 2017, v katerem bodo lahko zavezanci račune izdajali prek vezane knjige računov in jih nato v 10-dnevnem roku […]

preberi več

Standardna klasifikacija dejavnosti

KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve Pridelovanje netrajnih rastlin Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic Pridelovanje riža Pridelovanje riža Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic Pridelovanje sladkornega trsa Pridelovanje sladkornega trsa […]

preberi več

Ali so že sprejeti in objavljeni podzakonski predpisi?

Da. Iz ZDavPR izhaja, da mora minister izdati podzakonski predpis najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi zakona. Zakon je začel veljati 1. avgusta 2015. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil objavljen v Uradnem listu št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015. Piše: http://www.fu.gov.si/

preberi več

Uvedba davčne blagajne – obveznosti za kupce

Uvedba davčne blagajne prinaša določene obveznosti tudi za kupce. Ti bodo morali namreč račun obvezno prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Na to dolžnost bodo kupce opozarjale tudi obvestila zelene barve, ki bodo morala biti izobešena v poslovnem prostoru na vidnem mestu.    

preberi več

Kaj ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov?

Pravilnik določa: tehnične zahteve za elektronsko poslovanje vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila (šesti odstavek 4. člena ZDavPR ter 2. in 3. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov); način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa – EOR (osmi odstavek 5. člena ZDavPR in 4. člen Pravilnika o […]

preberi več