Davčna blagajna za trgovine in kioske Pos Sector

Profesionalna, enostavna, varna in prilagodljiva rešitev - Pos Sector davčna blagajna za trgovine in kioske.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna blagajna za trgovine in kioske Pos Sector
Premakni dol

Pos Sector davčne blagajne so prilagodljive in ravno zato jih lahko uporabljate v vseh trgovinah z blagom. To so lahko male, velike trgovine, veleblagovnice, kioski, parfumerije, cvetličarne, pekarne,....

S Pos Sector davčno blagajno boste dosegli popolno ravnotežje v poslovanju:

– pravočasno boste prepoznali in temu primerno povečali ali zmanjšali nabavo določenega blaga

– določili boste varnostne zaloge na podlagi razpoložljivosti in prodaje

– spremljali in nadzorovali boste zaloge v skladišču

Vodenje skladišča s pomočjo Pos Sector davčne blagajne

Natančno delo s poslovanjem skladišča v trgovinah je velikega pomena. Zaradi napačnega upravljanja s skladiščem mnogi trgovci vsakodnevno izgubljajo veliko denarja.

POS Sector davčna blagajna za trgovine in kioske vsebuje naslednje operacije za učinkovito upravljanje skladišča:

• enostaven vnos blaga v skladišče
• pregled stanja blaga
• popravek zalog
• upravljanje z več skladišči naenkrat
• izbira skladišča, iz katerega se bo blago porabilo
• določanje in spreminjanje merske enote
• spremljanje nabave blaga s strani dobaviteljev

Še nekaj dodatnih prednosti POS Sector davčne blagajne za trgovine in kioske:

- vnos neomejenega števila artiklov
- možnost kreiranja skupine oziroma kategorije, podkategorije artiklov
- slikovni prikaz artikla
- opis posameznega artikla
- enostavno dodajanje in spreminjanje cen
- kontrola vsakega uporabnika davčne blagajne
- popust na izbrane artikle v določenem obdobju (ura, dan, določen datum…)
- različni načini plačevanja (gotovina, kartice)
- možnost kombiniranega plačevanja (npr. pol kartica, pol gotovina)
- generiranje in skeniranje črtne kode
- enostavno storniranje računa
- zamenjava blaga

Še nekaj dodatnih prednosti POS Sector davčne blagajne za trgovine in kioske:

Nekaj pogostih vprašanj:

 • Ne. Davčne blagajne se bodo po ZDavPR začele uporabljati 2. januarja 2016. Za zavezance, ki se bodo v prehodnem obdobju 2 let odločili, da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov, bo uporaba davčnih blagajn obvezna s 1. januarjem 2018.

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov.

  Torej tisti, ki jim ni treba:

  • izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali
  • voditi poslovnih knjig in evidenc in
  • ki jim dobava blaga ali storitev ni plačana gotovinsko.

  V katerih primerih po predpisih o davku na dodano vrednost ni obveznosti izdaje računa, kar pomeni, da tudi ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov?

  ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost, a niso obvezni davčno potrjevati račune.

  Iz izvajanja postopka potrjevanja računov so tako izvzete:

  1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

  Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave izrecno navedenih izjem.

 • Ne, zakonske nadgradnje programa so brezplačne.

 • Pojem sistema davčnih blagajn se uporablja za postopek davčnega potrjevanja računov, ki ga ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR).

  Piše: http://www.fu.gov.si/

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled izdelkov/uslug in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Kompleten paket za vodenje gostinskega lokala ali tiste, ki vodijo skladiščno poslovanje

25,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Delo po mizah
 • Delo z Happy hour cenami
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Analiza prometa in stanja skladišča

Professional verzija

V paketu za profesionalce z mobilnim naročanjem in Kitchen displayem - vključeno je delo v mreži

43,99 EUR mesečno
3 licence
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Analiza prometa in stanja skladišča
 • Delo v mreži
 • Delo s tabličnimi napravami
 • Delo s kuhinjskim monitorjem
*Dodatne licence so možne samo v PRO verziji. Cena dodatne licence za tablični računalnik ali kuhinjski monitor je 9 EUR/ mesečno, za dodatno plačilno mesto (PC) je 19,99 EUR/mesečno.
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzija POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

Lite verzija

Osnovni paket je posebej primeren za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled izdelkov/uslug in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Kompleten paket za vodenje gostinskega lokala ali tiste, ki vodijo skladiščno poslovanje

259,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Delo po mizah
 • Delo z Happy hour cenami
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Analiza prometa in stanja skladišča

Professional verzija

V paketu za profesionalce z mobilnim naročanjem in Kitchen displayem - vključeno je delo v mreži

439,90 EUR v enkratnem znesku
3 licence
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Analiza prometa in stanja skladišča
 • Delo v mreži
 • Delo s tabličnimi napravami
 • Delo s kuhinjskim monitorjem
*Dodatne licence so možne samo v PRO verziji. Cena dodatne licence za tablični računalnik ali kuhinjski monitor je 9 EUR/ mesečno, za dodatno plačilno mesto (PC) je 19,99 EUR/mesečno. *Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzija POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

martina-lasic

Zame je ena od najpomembnejših postavk v poslovanju vsakega gostinca to, da so zelo natančno definirani normativi porabe. S točno vnesenimi normativi porabe sestavin za jed ali pijačo, lahko zelo natančno spremljamo in predvidevamo ter analiziramo celo svoje poslovanje, tako po porabi blaga kot tudi trenutno stanje skladišča.

To dejstvo in funkcija je bila ena od najpomembnejših faktorjev pri izbiri programa za blagajno. POS Sector je v celoti izpolnil vsa moja pričakovanja.

S POS Sectorjem je tako naše delo lažje in bolj uspešno!

Martina Lasič – Food House

Ne odlašajte, izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo brezplačno testno verzijo programa Pos Sector za trgovine in kioske!

POS Sector Podpora 24/7
Pravijo, da angeli obstajajo…mi naše angele imenujemo POS Sector podpora.

Kontaktirate nas lahko na tel. št. +386 40 549 404, ali na e-mail naslov: pos@possector.si

Informeri poslovno svetovanje d.o.o.
Brodarjev trg 4

1000 Ljubljana