Davčna blagajna za serviserje Pos Sector

Enostavna in varna rešitev - davčne blagajne, ki jih uporablja več kot 3800 uporabnikov.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna blagajna za serviserje Pos Sector
Premakni dol

Davčna blagajna za serviserje je prenosna blagajna optimizirana za plačilo storitev servisa na terenu.

Idealna je za veliko število serviserjev, ki do nedavnega niso bili obvezni registrirati prometa na podoben način in niso vajeni dela z registrskimi blagajnami.

Pametni telefon ali tablica se lahko pretvori v davčno blagajno za serviserje s pomočjo posebej razvite aplikacije za mobilne naprave.  Vse kar potrebujete za začetek dela s Pos Sector blagajno za serviserje je:

=> Mobilna naprava (tablica, pametni telefon)

=>Pos Sector program za serviserje

=> Internetna povezava

=> Tiskalnik 

Če pride do prekinitve povezave bodo računi, ki niso bili davčno potrjeni avtomatsko potrjeni, ko se zopet vzpostavi povezava s Finančno upravo.

Davčna blagajna za serviserje se najbolj pogosto uporablja za plačilo storitev na terenu za:

• Servis strojev
• Servis elektronske in optične opreme
• Servis električne opreme
• Servis čolnov
• Servis motornih vozil
• Servis računalniške opreme
• Čistilni servis

Glavne prednosti davčne blagajne Pos Sector za serviserje so:

 •       enostavna in hitra namestitev
 •        hitro delo na vseh napravah z Android operativnim sistemom
 •         delo z večino prenosnih tiskalnikov (usb/bluetooth)
 •         enostavno izdajanje računov
 •         fiskalizacija računa
 •         avtomatska fiskalizacija nefiskaliziranih računov
 •         hitro spreminjanje cen artiklov/storitev
 •         enostavno dodajanje novega artikla/storitve, glavne kategorije in podkategorije
 •         dodelitev zbirnega popusta na cel račun
 •         pregled izdanih računov
 •         ponovni izpis izdanih računov
 •         različni načini za plačilo računa
 •         storniranje računov
 •         sprememba načina plačila računa 
 •         delitev računa
 •         delo s strankami
 •         delo z dobavitelji 
 •         pregled skladišča po različnih kriterijih
 •         korekcije zalog 
 •         analiza prometa po različnih kriterijih
 •         evidenca viška, manjka blaga
 •         pregled vrednosti lagerja za določen datum
 •         poročilo za določen datum ali želeno obdobje
 •         delo z različnimi davčnimi stopnjami 
 •         možnost dela v več jezikih 
quote-1

POS Sector ima odlično ravnotežje med standardnimi funkcijami POS sistema in enostavne blagajne. To nam omogoča, da svoje osebje zelo hitro izobrazimo za delo s programom in da ga osebje izredno enostavno in z veseljem uporablja, saj ne povzroča prav nobenih problemov, rešuje pa vse situacije, ki se vsakodnevno odvijajo v gostinstvu.

Marko Hrovat, Skala

Kaj boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov?

1. Namensko digitalno potrdilo, ki ga dobite na Finančni upravi
2. Pametni telefon ali tablico z Android operativnim sistemom
3. Internetna povezava
4. Prenosni tiskalnik (usb/bluetooth)
5. POS Sector program davčna blagajna za serviserje

Pos Sector davčna blagajna za serviserje vključuje uporabniško in tehnično podporo. Nadgradnje sistema so brezplačne.

Kaj boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov?

Za vas smo pripravili ugoden paket:

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,90 19,90 EUR mesečno
1 licenca
Akcija
45% popusta za Android blagajno za prvih 100 prijavljenih
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Nekaj pogostih vprašanj:

 • Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo

  • elektronske naprave za izdajo računov ter
  • vezane knjige računov.

  Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

  Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

  Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov.

  Torej tisti, ki jim ni treba:

  • izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali
  • voditi poslovnih knjig in evidenc in
  • ki jim dobava blaga ali storitev ni plačana gotovinsko.

  V katerih primerih po predpisih o davku na dodano vrednost ni obveznosti izdaje računa, kar pomeni, da tudi ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov?

  ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost, a niso obvezni davčno potrjevati račune.

  Iz izvajanja postopka potrjevanja računov so tako izvzete:

  1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

  Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave izrecno navedenih izjem.

 • Cena intervencije je 20 EUR za vsako uro podpore, za manjše vrste nasvetov je podpora brezplačna.

 • Pojem sistema davčnih blagajn se uporablja za postopek davčnega potrjevanja računov, ki ga ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR).

  Piše: http://www.fu.gov.si/

Obrnite se na nas za pomoč, z veseljem vam bomo svetovali.

POS Sector Podpora 24/7
Pravijo, da angeli obstajajo…mi naše angele imenujemo POS Sector podpora.

Kontaktirate nas lahko na tel. št. +386 40 549 404, ali na e-mail naslov: pos@possector.si

Informeri poslovno svetovanje d.o.o.
Brodarjev trg 4

1000 Ljubljana