Davčna blagajna za odvetnike

Profesionalna, enostavna in varna rešitev - Pos Sector davčna blagajna za odvetnike.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna blagajna za odvetnike
Premakni dol

Ali bodo morali tudi odvetniki izdajati davčno potrjene račune?

Po načinu dela so odvetniške storitve razvrščene med storitve, ki se plačajo po kreiranem ceniku po tarifnih točkah. Odvetniki glede na dejavnost niso izvzeti zavezanosti po zakonu o davčnem potrjevanju računov in bodo prav tako morali imeti davčno blagajno. Gre namreč za zavezance, za katere je predpisano vodenje poslovnih knjig in evidenc in morajo za opravljene dobave blaga oziroma storitev tudi po zakonodaji o DDV izdati račun. Račun, ki bo plačan gotovinsko, bo predmet davčnega potrjevanja računov, zato je tudi za te zavezance obvezna uporaba davčnih blagajn.

Obvezne sestavine računa

Dva načina izdaje računov:

 1.  z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter s potrditvijo računa v času njegove izdaje – pridobitev EOR = izpisana na vsakem izdanem računu (izjeme). Kupec bo lahko takoj preveril ali je bil račun potrjen;
 2. z uporabo vezane knjige računov (VKR) in naknadnim pošiljanjem podatkov o tako izdanih računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa prek elektronske povezave. Kupec bo lahko preveril ali je bil račun prijavljen FURS po preteku roka za potrditev.

Način mora zavezanec določiti z internim aktom.

V istem poslovnem prostoru ne bo mogel uporabljati obeh načinov hkrati.

Prednosti Pos Sector davčne blagajne:

 • enostavna in hitra namestitev
 • preprosto izdajanje računov
 • fiskalizacija računa
 • pregled računov
 • ponatis računov
 • izdaja računov za različne načine plačila
 • storno računa
 • sprememba načina plačila računa
 • delitev računa
 • poročila o pregledu za poseben datum ali želeno obdobje
 • možnost dela v več jezikih

Oprema, ki jo boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov:

- računalnik
- program/aplikacija
- internetna povezava
- tiskalnik

Davčni organ omogoča najem davčne blagajne po vaši izbiri. Poskrbite za pravo izbiro!

Oprema, ki jo boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov:

Za vas smo pripravili naslednja paketa:

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

25,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

259,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Še nekaj informacij glede davčnih blagajn:

 • Zavezanec bo moral pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo.

  Za izvajanje postopka potrjevanja računov zavezanec uporabi namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac, ki vsebuje naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu. Navedena namenska digitalna potrdila se izdajajo po standardu X.509V3 v skladu s priporočili PKIX (Public Key Infrastructure based on X.509), zavezanec pa jih uporablja le za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca za namene izvajanja ZDavPR.

  Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov vloži zavezanec elektronsko prek portala eDavki. Namensko digitalno potrdilo zavezanec 22 prevzame prek portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov, s katerim upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo

  • elektronske naprave za izdajo računov ter
  • vezane knjige računov.

  Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

  Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

  Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Da. Iz ZDavPR izhaja, da mora minister izdati podzakonski predpis najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi zakona. Zakon je začel veljati 1. avgusta 2015.

  Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov je bil objavljen v Uradnem listu št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015.

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov.

  Torej tisti, ki jim ni treba:

  • izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali
  • voditi poslovnih knjig in evidenc in
  • ki jim dobava blaga ali storitev ni plačana gotovinsko.

  V katerih primerih po predpisih o davku na dodano vrednost ni obveznosti izdaje računa, kar pomeni, da tudi ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov?

  ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost, a niso obvezni davčno potrjevati račune.

  Iz izvajanja postopka potrjevanja računov so tako izvzete:

  1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

  Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave izrecno navedenih izjem.

Obrnite se na nas za pomoč, z veseljem vam bomo svetovali.