Davčna blagajna za fitness center

Enostavna in varna rešitev - Pos Sector davčna blagajna za fitness center.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna blagajna za fitness center
Premakni dol

Multifunkcionalen program, vendar enostaven za uporabo.

POS Sector davčna blagajna za fitness center je idealna izbira za tiste, ki želijo večnamenski program, ki je še vedno preprost za uporabo.

Program vam mora poleg izdajanja računov omogočiti tudi vodenje poslovanja, analize poslovanja in nadzor dela osebja.

 

quote-1

POS Sector ima odlično ravnotežje med standardnimi funkcijami POS sistema in enostavne blagajne. To nam omogoča, da svoje osebje zelo hitro izobrazimo za delo s programom in da ga osebje izredno enostavno in z veseljem uporablja, saj ne povzroča prav nobenih problemov, rešuje pa vse situacije, ki se vsakodnevno odvijajo v gostinstvu.

Marko Hrovat, Skala

Katere podatke bo moral vsebovati račun:

– čas izdaje računa (ure in minute)
– oznaka osebe, ki je izdala račun
– oznaka načina plačila
– enkratna identifikacijska številka računa, ki jo generira informacijski sistem FURS
– zaščitna številka izdajatelja računa (ob izdaji računa jo generira blagajna zavezanca, s privatnim ključem zavezanca na osnovi podatkov na izdanem računu)

 

Zakonska določitev zavezuje poslovne subjekte, da izdajajo gotovinske račune s pomočjo elektronske blagajne, ki je neposredno spletno povezana s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS). Zavezanec torej potrebuje internetni dostop za povezavo blagajne z informacijskim sistemom davčnega organa in seveda program za prenos podatkov.

Vsakemu računu mora biti po predpisih, še preden se izda, dodeljena enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR), ki dokazuje, da je račun ustrezno evidentiran na FURS. Račun, izdan z uporabo elektronske naprave, ki ni opremljen s to številko, ne bo veljaven.

Cene:

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

25,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

259,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Najbolj pogosta vprašanja:

 • Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov.

  Torej tisti, ki jim ni treba:

  • izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali
  • voditi poslovnih knjig in evidenc in
  • ki jim dobava blaga ali storitev ni plačana gotovinsko.

  V katerih primerih po predpisih o davku na dodano vrednost ni obveznosti izdaje računa, kar pomeni, da tudi ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov?

  ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost, a niso obvezni davčno potrjevati račune.

  Iz izvajanja postopka potrjevanja računov so tako izvzete:

  1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

  Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave izrecno navedenih izjem.

 • Ne, zakonske nadgradnje programa so brezplačne.

 • Cena intervencije je 20 EUR za vsako uro podpore, za manjše vrste nasvetov je podpora brezplačna.

 • Pojem sistema davčnih blagajn se uporablja za postopek davčnega potrjevanja računov, ki ga ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR).

  Piše: http://www.fu.gov.si/

Oprema, ki jo boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov:

- računalnik
- program/aplikacija
- internetna povezava
- tiskalnik

Davčni organ omogoča najem davčne blagajne po vaši izbiri. Poskrbite za pravo izbiro!

Oprema, ki jo boste potrebovali za izdajanje davčno potrjenih računov:

Obrnite se na nas za pomoč, z veseljem vam bomo svetovali.