Davčna blagajna za cvetličarne Pos Sector

Enostavna in varna rešitev - davčne blagajne, ki jih uporablja več kot 3800 uporabnikov.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna blagajna za cvetličarne Pos Sector
Premakni dol

Izdajanje računov za cvet ali šopek, v objektu ali na stojnici traja le del sekunde. S hitrim izdajanjem računov s Pos Sector blagajno so izpolnjeni zakonski predpisi za davčno potrjevanje računov.

Kaj potrebujete za izstavljanje davčno potrjenih računov?

      Strojna oprema (računalnik ali tablica)  

Za delo z davčno blagajno za cvetličarne je v objektu optimalna naprava računalnik, za mobilno delo na odprtem (stojnice, sejmi) pa tablični računalnik.

      Električni tiskalnik ali prenosni tiskalnik na baterije 

Za izdajanje računov je potrebno imeti tiskalnik. Iz prakse lahko povemo, da so se glede na ceno in kvaliteto dobro izkazali električni termalni tiskalniki (Samsung, Star). Za delo na terenu priporočamo prenosne tiskalnike na baterije, ki jih enostavno povežete s prenosno napravo – tablico preko bluetooth ali wifi povezave ali pa z usb kablom.

      Internetna povezava 

Internetna povezava je obvezen pogoj za davčno potrjevanje računov. Da bi vsak račun izpolnil zakonske predpise, ga moramo pred izdajo kupcu najprej poslati na Finančno upravo. Tam mu dodelijo enkratno identifikacijsko oznako (EOR). Ta proces sicer traja le del sekunde, vendar za to potrebujete stalno internetno povezavo.

Program s katerim izdajate račune in vodite poslovanje 

Program davčne blagajne za izdajanje računov in vodenje poslovanja si namestimo na računalnik ali tablico. Program je povezava Finančne uprave z vsemi zavezanci za davčno potrjevanje računov.

tina

Po uporabi prejšnjega POS programa, ki je vseboval na tisoče nepotrebnih stvari, nam je POS Sector totalno poenostavil poslovanje. V vsakem trenutku dneva deluje hitro, enostavno in učinkovito, lahko sproti preverjamo potrošnjo artiklov in materiala, stanje zalog oz. skladišča, preverjamo ali je stanje blagajne v redu, ali so natakarji vsaki stranki izdali račun in ali je bil račun plačan.

Delo z normativi je zelo dobro urejeno in enostavno za uporabo, tako da se ne mučimo več z viški ali manjki sokov, ko se streže mešane pijače. V vseh pogledih nam je POS Sector zelo olajšal, poenostavil in izboljšal poslovanje z blagajno in artikli.

Tina Pučko – Caffe Bar Paviljonček

Kako izbrati davčno blagajno za vašo cvetličarno?

Pri izbiri vaše davčne blagajne za cvetličarne bodite pozorni na naslednje:

 • zelo pomembno je, da pred nakupom ali najemom program najprej brezplačno testirate. Zato imajo blagajne, ki omogočajo brezplačno demo verzijo vsekakor prednost.
 •  izobraževanje za delo z davčno blagajno mora biti popolnoma enostavno, tako da so zaposleni v najkrajšem času pripravljeni za delo z novo davčno blagajno.
 •  enostavnost spreminjanja osnovnih postavk v programu, kot so cene, zaloge, imena artiklov, dodajanja novega artikla,…
 •  možnost dodajanja popustov na cene med promocijskimi akcijami.
 • usklajenost davčne blagajne z vašim računovodstvom tj. možnost prenosa podatkov za računovodstvo.
 • spremljanje zalog, stanje zalog
 • možnost dela na različnih operativnih sistemih, na različnih napravah.

Najem ali nakup?

V najem programa je vključena brezplačna podpora, online namestitev in fiskalizacija programa (povezava s FURS). od najema lahko odstopite kadar želite.

V nakup trajne licence programa je vključena brezplačna podpora eno leto od nakupa, online namestitev, fiskalizacija programa. Po enem letu se lahko naročite na podporo.

Najem ali nakup?

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

25,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

259,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Ugoden najem Android paketa Pos Sector:

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,90 19,90 EUR mesečno
1 licenca
Akcija
45% popusta za Android blagajno za prvih 100 prijavljenih
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Pogosta vprašanja:

 • Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo

  • elektronske naprave za izdajo računov ter
  • vezane knjige računov.

  Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

  Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

  Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Iz obveznosti postopka potrjevanja računov so po ZDavPR samodejno izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca po ZDavPR ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov.

  Torej tisti, ki jim ni treba:

  • izdati računa po Zakonu o davku na dodano vrednosti (v nadaljevanju ZDDV-1) ali
  • voditi poslovnih knjig in evidenc in
  • ki jim dobava blaga ali storitev ni plačana gotovinsko.

  V katerih primerih po predpisih o davku na dodano vrednost ni obveznosti izdaje računa, kar pomeni, da tudi ne zavezanosti davčnega potrjevanja računov?

  ZDavPR določa še nekaj izrecnih izjem iz obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov. Taksativno so navedene dejavnosti zavezancev, ki bi sicer izpolnjevali temeljne tri pogoje za zavezanost, a niso obvezni davčno potrjevati račune.

  Iz izvajanja postopka potrjevanja računov so tako izvzete:

  1. dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in za katere se kot kraj dobave po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, šteje Republika Slovenija, če skupna vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu oziroma v preteklem koledarskem letu presega 35.000 eurov, ali če se dobavitelj odloči, da je, ne glede na to, da vrednost njegovih dobav v tekočem koledarskem letu ne presega tega zneska, kraj teh dobav Republika Slovenija;
  2. dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci, po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost;
  3. kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo prek univerzalnega plačilnega naloga, ter se računi naročniku vročijo preko izvajalca poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

  Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave izrecno navedenih izjem.

 • Ne, zakonske nadgradnje programa so brezplačne.

 • Cena intervencije je 20 EUR za vsako uro podpore, za manjše vrste nasvetov je podpora brezplačna.

Obrnite se na nas za pomoč, z veseljem vam bomo svetovali.

POS Sector Podpora 24/7
Pravijo, da angeli obstajajo…mi naše angele imenujemo POS Sector podpora.

Kontaktirate nas lahko na tel. št. +386 40 549 404, ali na e-mail naslov: pos@possector.si

Informeri poslovno svetovanje d.o.o.
Brodarjev trg 4

1000 Ljubljana