Davčna Blagajna za Avtomehanike, Avtopralnice, Avtosevis, Vulkanizerstvo

Enostavna in varna rešitev - davčne blagajne, ki jih uporablja več kot 3800 uporabnikov.

Preizkusite POS Sector davčno blagajno brezplačno! Brez obveznosti! Brez drobnega tiska!
Davčna Blagajna za Avtomehanike, Avtopralnice, Avtosevis, Vulkanizerstvo
Premakni dol

Izdajanje računov za vaše storitve ali blago s Pos Sector davčno blagajno je izjemno enostavno. S hitrim izdajanjem računov s Pos Sector blagajno so izpolnjeni zakonski predpisi za davčno potrjevanje računov.

Kaj potrebujete za izstavljanje davčno potrjenih računov?

      Strojna oprema (računalnik ali tablica)  

Za delo z davčno blagajno za avtomehanike lahko uporabljate računalnik ali tablico.

      Električni tiskalnik ali prenosni tiskalnik na baterije 

Za izdajanje računov je potrebno imeti tiskalnik. Iz prakse lahko povemo, da so se glede na ceno in kvaliteto dobro izkazali električni termalni tiskalniki (Samsung, Star).

      Internetna povezava 

Internetna povezava je obvezen pogoj za davčno potrjevanje računov. Da bi vsak račun izpolnil zakonske predpise, ga moramo pred izdajo kupcu najprej poslati na Finančno upravo. Tam mu dodelijo enkratno identifikacijsko oznako (EOR). Ta proces sicer traja le del sekunde, vendar za to potrebujete stalno internetno povezavo.

Program s katerim izdajate račune in vodite poslovanje 

Program davčne blagajne za izdajanje računov in vodenje poslovanja si namestimo na računalnik ali tablico. Program je povezava Finančne uprave z vsemi zavezanci za davčno potrjevanje računov.

Najbolj pogosta vprašanja

 • Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo

  • elektronske naprave za izdajo računov ter
  • vezane knjige računov.

  Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

  Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov.

  Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Zavezanec bo moral pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljati namensko digitalno potrdilo.

  Za izvajanje postopka potrjevanja računov zavezanec uporabi namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac, ki vsebuje naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu. Navedena namenska digitalna potrdila se izdajajo po standardu X.509V3 v skladu s priporočili PKIX (Public Key Infrastructure based on X.509), zavezanec pa jih uporablja le za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca za namene izvajanja ZDavPR.

  Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov vloži zavezanec elektronsko prek portala eDavki. Namensko digitalno potrdilo zavezanec 22 prevzame prek portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov, s katerim upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

   

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Ne. Davčne blagajne se bodo po ZDavPR začele uporabljati 2. januarja 2016. Za zavezance, ki se bodo v prehodnem obdobju 2 let odločili, da bodo izvajali postopek potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov, bo uporaba davčnih blagajn obvezna s 1. januarjem 2018.

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Ne, zakonske nadgradnje programa so brezplačne.

 • Cena intervencije je 20 EUR za vsako uro podpore, za manjše vrste nasvetov je podpora brezplačna.

 • Davčni zavezanec opravlja avtomehanične storitve, kar lahko zajema npr. menjavo motornega olja, menjavo pnevmatik, redni servis, ipd. Sprašujete, ali lahko račun vsebuje samo postavko »avtomehanične storitve«, kar lahko zajema opravljeno storitev skupaj s porabljenim materialom ali je vedno treba podrobno razčleniti opravljeno storitev in ali lahko račun vsebuje postavko »avtomehanične storitve« in posebej naveden porabljen material. Sprašujete tudi, ali se na računu, ki ga izda odvetniška pisarna, lahko navede »odvetniške storitve« oziroma je treba navesti tudi sklic zadeve, tarife, materialne stroške. Zanima ga tudi, ali bi lahko v obeh primerih uporabili splošno postavko avtomehanične oziroma odvetniške storitve in na dnu računa kot spremni oz dodatni tekst dodali podrobno razčlenitev opravljenega dela (pri avtomehaniku razčlenitev avtomehaničnih del, pri odvetniku naveden sklic zadeve, razne obračunane tarife, ipd)?

  Storitev, ki jo zaračuna avtomehanična delavnica ali odvetniška pisarna, mora biti na računu čim bolj natančno opisana in sicer mora biti iz opisa razvidna posamezna vrsta avtomehanične storitve (na primer menjava olja, menjava pnevmatik, redni servis) oziroma posamezna vrsta odvetniške storitve.

  Na računu je tako treba navesti čim bolj natančen opis storitve. Na računu se v ta namen pri opisu storitve lahko navede povezava na drug dokument, iz katerega je razviden natančen opis oziroma vsebina storitve, kot na primer: servisna storitev po določenem delovnem nalogu, odvetniška storitev po določeni tarifi in podobno.

  Na računih za opravljeno storitev po DDV zakonodaji ni obvezno navajanje specifikacije porabljenega materiala ali dela, vendar pa jo davčni zavezanec lahko navede.

  Piše: http://www.fu.gov.si/

 • Pojem sistema davčnih blagajn se uporablja za postopek davčnega potrjevanja računov, ki ga ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR).

  Piše: http://www.fu.gov.si/

Pri razvoju programa POS Sector za avtomehanike so IT strokovnjaki posvetili posebno pozornost enostavni uporabi programa:

 • hitro iskanje izdelkov ali storitev
 • slikovit prikaz izdelkov ali storitev
 • dodelitev popusta (na izdelek ali storitev ali na cel račun)
 • možnost povezave s knjigovodstvom
 • hitro spreminjanje cen
 • različni načini plačila
 • enostavno storniranje računa
 • pregled kupcev
 • časovno omejene posebne ponudbe
 • podrobna poročila
 • pregled računa

Če se želite prepričati o prednostih in enostavni uporabi Pos Sector davčne blagajne

vam predlagamo, da si namestite testno verzijo programske rešitve in jo 30 dni brezplačno uporabljate v svoji delavnici.

Če se želite prepričati o prednostih in enostavni uporabi Pos Sector davčne blagajne

V ponudbi:

Cena davčne blagajne za računalnike, prenosne računalnike (laptop)

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

19,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

25,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča

Lite verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za tiste, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov

Standard verzija

Paket, ki vsebuje skladiščno poslovanje

259,90 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul za davčne blagajne po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Kreiranje normativov (povezovanje artiklov in repromateriala)
 • Kompletne analize poročila o porabi
 • Skladiščno poslovanje (sprejem in izdaja materiala)
 • Kompletna analiza prometa in stanja skladišča
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

V akciji!

Program za tablice:

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

10,99 EUR mesečno
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

Android Verzija

Osnovni paket - posebno ugoden za vse dejavnosti, ki ne vodijo skladiščnega poslovanja

199,00 EUR v enkratnem znesku
1 licenca
 • Izdajanje računov
 • Modul po normativih Finančne uprave Slovenije
 • Blagajniško poslovanje
 • Komplet analize in poročila povezane s prodajo artiklov/storitev
 • Pregled artiklov/storitev in cen
 • Tiskanje računov
*Podpora preko elektronske pošte in nadgradnje so vračunane v ceno pri vseh paketih.
*V ceni vseh verzij POS Sectorja je vključen modul za blagajne v skladu z najnovejšimi zahtevami FURS za izmenjavo podatkov s FURS.

100% Nakup brez rizika

Za prvih 30 dni uporabe garantiramo vračilo denarja, če ne boste zadovoljni

Obrnite se na nas za pomoč, z veseljem vam bomo svetovali.