Kaj določiti v internem aktu? 

Kaj določiti v internem aktu? 

Gostinec opravlja gostinsko dejavnost v nepremičnem objektu, dvakrat letno opravlja gostinsko dejavnost na sejmu. Sejem traja v obeh primerih po le nekaj dni. Za izdajo računov uporablja več mobilnih naprav, ki jih najame le za čas sejma. Kaj določiti v internem aktu?    1. GOSTILNA NP1- nepremični poslovni prostor, gostilna EN1= elektronska naprava Številka računa […]

preberi več
Kako moram registrirati poslovni prostor?

Kako moram registrirati poslovni prostor?

Elektronsko napravo (mobilno blagajno) za izdajanje računov uporabljam v nepremičnem poslovnem prostoru in na terenu? Kako moram registrirati poslovni prostor? Pri registraciji enega poslovnega prostora (2. točka) se zavezanca usmerja, da prijavlja nepremični poslovni prostor. 130 Če zavezanec isto elektronsko napravo za izdajanje računov uporablja v nepremičnem in premičnem poslovnem prostoru, ima pri registraciji poslovnih […]

preberi več
Izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance

Izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance

Finančna uprava RS bo do konca leta nekajkrat pripravila brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance. 2. januarja 2016 bomo v Sloveniji na podlagi Zakona o davčnem potrjevanju računov uvedli davčne blagajne. Gre za postopek davčnega potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju. Po 2. januarju 2016 bodo davčne blagajne obvezne, zavezanci pa se bodo lahko neobvezno vključili v sistem […]

preberi več
Davčne Blagajne – Kazni

Davčne Blagajne – Kazni

Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi   (1) Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: pri izvajanju postopka potrjevanja računov oziroma […]

preberi več
Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016

Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016

 Vezana Knjiga Računov – Davčna Blagajna 2016 Vprašanja in odgovori (dopolnjeno 22. 6. 2015) Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov? Uporabo vezane knjige računov določa 31. […]

preberi več
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) Datum sprejetja 20.07.2015 Datum objave 31.07.2015 Datum začetka veljavnosti 01.08.2015 EVA 2015-1611-0048 EPA 0497-VII SOP 2015-01-2372   ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja […]

preberi več
22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

Kaj je davčna blagajna? Davčna blagajna je sistem obveščanja Fursa o skoraj vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino. Davčna blagajna pomeni, da boste morali še pred vročitvijo stranki o vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino, obvestiti Furs. Ta bo tudi potrdil vsak tako izdan račun. Kaj šteje za gotovino? Za gotovinsko plačilo šteje vse, kar […]

preberi več
Zakon o davčnih blagajnah 2015

Zakon o davčnih blagajnah 2015

Ideje o davčnih blagajnah so se začele razvijati pred več kot tremi desetletji, ko so se pojavili prvi predlogi, da je možno z ustrezno tehnologijo na enostaven način varno hraniti podatke o poslovnem prometu davčnih zavezancev. Podatki o prometu so se sprva shranjevali v zapečatenem elektronskem spominu registrskih blagajn, sledilo je e-podpisovanje in prenos podatkov […]

preberi več