Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15) Datum sprejetja 20.07.2015 Datum objave 31.07.2015 Datum začetka veljavnosti 01.08.2015 EVA 2015-1611-0048 EPA 0497-VII SOP 2015-01-2372   ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon določa obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju, zavezance za izvajanje postopka potrjevanja […]

preberi več
22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

22 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

Kaj je davčna blagajna? Davčna blagajna je sistem obveščanja Fursa o skoraj vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino. Davčna blagajna pomeni, da boste morali še pred vročitvijo stranki o vsakem izdanem računu, plačanem z gotovino, obvestiti Furs. Ta bo tudi potrdil vsak tako izdan račun. Kaj šteje za gotovino? Za gotovinsko plačilo šteje vse, kar […]

preberi več
Davčna blagajna za društva

Davčna blagajna za društva

Na Fursu pojasnjujejo, da je društvo, ki v zadnjih 12 mesecih ni preseglo 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa, oproščeno obračunavanja DDV. Vseeno pa bo društvo moralo račune potrjevati prek davčne blagajne, če bo pri gotovinskem poslovanju opravilo dobavo, za katero je treba izdati račun (primeri v nadaljevanju). Za članarino društvu ni treba izdati računa, saj […]

preberi več
Vsebina računa davčne blagajne

Vsebina računa davčne blagajne

Izdajanje računa je enostaven postopek, ki ga obvlada vsak podjetnik. Pa izdan račun vsebuje vse obvezne podatke? Račun, ki ga zavezanec izda kupcu, vsebuje poleg podatkov, ki so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, vsaj še naslednje podatke: čas izdaje računa (uro in minute); oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo […]

preberi več
Koliko pripomb na davčne blagajne bo upoštevanih?

Koliko pripomb na davčne blagajne bo upoštevanih?

Priprave na uvedbo davčnih blagajn, ki naj bi v proračun prinesle dodatnih 100 milijonov evrov prihodkov letno, so v polnem teku. Javna obravnava osnutka zakona je že končana, zdaj pa na finančnem ministrstvu preučujejo prejete pripombe in pripravljajo končni predlog. Ta naj bi bil nared do konca meseca. Znano je, da namerava vlada davčne blagajne, […]

preberi več
Zakon o davčnih blagajnah 2015

Zakon o davčnih blagajnah 2015

Ideje o davčnih blagajnah so se začele razvijati pred več kot tremi desetletji, ko so se pojavili prvi predlogi, da je možno z ustrezno tehnologijo na enostaven način varno hraniti podatke o poslovnem prometu davčnih zavezancev. Podatki o prometu so se sprva shranjevali v zapečatenem elektronskem spominu registrskih blagajn, sledilo je e-podpisovanje in prenos podatkov […]

preberi več